Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

9. večer SPCP

6. prosinec 1995. Čítárna dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Přednášel JUDr. Cyril Svoboda, první náměstek ministra spravedlnosti České republiky na téma Aktuální problémy přípravy rekodifikace manželského práva v České republice.