Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Den spolků na právnické fakultě v Praze, 23. října 2017

Dne 23. října 2017 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy jako každý akademický rok uskutečnila celodenní prezentace studentských spolků. U stolečku Společnosti pro církevní právo se vystřídali studenti právnické fakulty Jan Beránek, Adam Csukás, Jakub Kaňa, Štěpán Korenec, Jakub Nagy a Marek Novák, členové Společnosti. Osvěžením prezentace byl kytarový doprovod Štěpána Korence.