Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Výroční konference Církev a stát v Brně - 19. ročník