Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Výroční konference Církev a stát v Brně - 27 ročník

15. září 2021. Reprezentační místnost Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno, Veveří 70, Brno. 27. ročník vědecké konference Církev a stát. Téma: Právní a lidské zajištění kategoriální pastorace ve zdravotnictví, na železnici a hasičských záchranných sborech a Majetkové vyrovnání s náboženskými společenstvími. Konferenci uspořádala Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Společnost pro církevní právo.