Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Revue církevního práva č. 82–1/2021

Celé číslo  

EDITORIAL: V čem může Revue církevního práva pomoci čtenáři v době nákazy? (Z. Horák) 

ČLÁNKY
A. I. Hrdina: Méně známé téma: řeholní kanovnice 
V. Vladár: Prípustnosť prísah podľa Graciánovho dekrétu 
S. Přibyl: Kanonické právo jako aplikovaná ekleziologie 
Š. Polívka: Iregularity a překážky k výkonu moci ze svěcení 
J. V. Zentner: Liturgický a lidový jazyk v římském ritu 

POZNÁMKY
Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky a Arcibiskupstvím pražským ze dne 1. října 2020 

RECENZE
Thomas Kaufmann: Vykoupení a zatracení. Dějiny reformace (R. Seltenreich)  
Tomáš Parma: Rytíři, dámy a poutníci (J. Kotous) 
Jaroslav Benák (ed.): Církev a stát 2020. Sborník příspěvků z 26. ročníku brněnské konference (J. Nagy) 

INFORMACE
Ze Společnosti pro církevní právo  
Z dalších periodik Společnosti pro církevní právo  
Z nové literatury