Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Revue církevního práva č. 86–1/2022

Celé číslo

EDITORIAL: Odvaha ke svobodě v právu (Z. Horák) 

ČLÁNKY
J. Popovič: Appointment of a parish priest according to the CCEO [Vymenovanie farára podle CCEO]
M. Skřejpek: Sliby v římském právu
J. Duda: Špecifickosť biskupskej synody 2021–2023
R. Seltenreich: Hugo Grotius jako křesťanský myslitel své doby

PORTRÉTY
J. R. Tretera: Antonín Mandl, mučedník totality (1917–1972)

POZNÁMKY
Jeden problematický titul z oblasti vězeňství a potřeba postpenitenciární kategoriální pastorace (J. R. Tretera)

RECENZE A ANOTACE
Jiří Rajmund Tretera: Ukončete návštěvy, dveře se zavírají aneb Osmnáct balad a romancí z nemocničních sálů a předsálí (Z. Horák) Revue de Droit Canonique, Tome 69/2 (J. Nagy, Z. Horák) Josef Beránek, Jan Sokol: Odvaha ke svobodě (J. Nagy) Jaroslav Benák (ed.): Církev a stát 2021. Sborník z konference (J. Nagy)  

INFORMACE
Ze Společnosti pro církevní právo
Z dalších periodik Společnosti pro církevní právo


Z nové literatury