Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Revue církevního práva č. 89-4/2022

Celé číslo

EDITORIAL: Kanonické právo ze tří soudků (J. R. Tretera)  

ČLÁNKY
S. Přibyl: Kanonickoprávní aspekty úcty k svatým
Š. Polívka: Vývoj kanonického pojetí vyloučení dobra potomstva v průběhu 20. století
B. Čačík: Několik poznámek ke kánonu 1379 § 4 v novém znění CIC/1983 platném od roku 2021 

PORTRÉTY
In Memoriam Enrico Vitali (S. Ferrari) [Vzpomínka na Enrica Vitaliho]

RECENZE A ANOTACE
Jiří Rajmund Tretera: České paměti. Dobrodružný život právníka, profesora právnické fakulty a kněze a jeho rodičů v posledních 120 letech (H. Turková) Josef Petr Ondok: Paměti. Vzpomínky na studijní léta/Muklovský Vatikán (T. Tuza)

INFORMACE
A Successful Church and State Conference in Brno [Úspěšná conference Církev a stat v Brně] (J. Nagy)
Central European Canonists Meet in Kraków [Středoevropští kanonisté se setkali v Krakově] (M. Menke)
Konference v Senátu PČR: Solidarita, právo a zodpovědnost v kontextu novodobých dějin (J. Nagy)
Ze Společnosti pro církevní právo (J. Nagy)
Z dalších periodik Společnosti pro církevní právo (J. Nagy)


Z nové literatury