Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Revue církevního práva č. 87–2/2022

Celé číslo

EDITORIAL: Celé číslo zasvěcené kanonickému právu (J. R. Tretera)  

ČLÁNKY
A. I. Hrdina: Vybrané právní aspekty instituce trvalého jáhenství
F. Ponížil: Vada křestní formy a její eklesiologické důsledky
S. Přibyl: Biblické základy kanonického práva

INTERVIEW
Rozhovor s P. Františkem Staňkem, sekretářem nunciatury v Bangui (J. Dostál)

POZNÁMKY
Výuka církevního práva zajišťovaná členy Místní skupiny Společnosti pro církevní právo v Olomouci (D. Němec) Český překlad nové VI. knihy Kodexu kanonického práva: trestní právo (D. Němec)

RECENZE A ANOTACE
Michal Tomášek: Právo na Hedvábné cestě (Z. Horák) Adam Csukás: Právní řád Českobratrské církve evangelické v historických souvislostech (S. Přibyl) Ján Duda: Boží ľud. Výklad druhej knihy Kódexu kánonického práva z roku 1983 (J. Nagy) Papež František: Modlitba Otčenáš (J. Nagy) Jiří Rajmund Tretera: Ukončete návštěvy, dveře se zavírají aneb Osmnáct balad a romancí z nemocničních sálů a předsálí (O. Bezděková-Rejtharová)  

INFORMACE
XI. ekumenicko-právní konference zasedala v Brenné (M. Menke)
Ze Společnosti pro církevní právo
Z dalších periodik Společnosti pro církevní právo


Z nové literatury