Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Revue církevního práva č. 85–4/2021

Celé číslo

EDITORIAL: Mnohé a vážné změny v kanonickém právním řádu (J. R. Tretera)  

ČLÁNKY
P. Ambros: Dynamika vzniku společenství zasvěceného života a nového způsobu zasvěceného života
A. Csukás: Právní řád Českobratrské církve evangelické: dějiny a současnost. Z autoreferátu disertační práce
J. Dvořáček: Zápis do církve sui iuris a konverze do katolické církve podle kán. 35 CCEO
M. Turčan, M. Mrva: K problému ukončenia financovania cirkví štátom

PORTRÉTY
Edward Górecki: život a dílo (M. Menke, D. Němec, J. R. Tretera)

RECENZE A ANOTACE
Stanislav Přibyl: Kanonické manželské právo (A. I. Hrdina) Ignác Antonín Hrdina: O hraběti Šporkovi, jeho Kuksu a Královédvorsku, šporkovská a kukská miscellanea (J. Beránek) Marek Orko Vácha: Eutanázie. Definice, historie, legislativa, etika (J. Nagy) Veronika Čunderlík Čerbová: Základy a kazuistika kánonického manželského práva (M. Gregor) Wim Decock: Le marché du mérite. Penser le droit et l’économie avec Léonard Lessius (V. Dvorský)

INFORMACE
Brněnská konference Církev a stát opět úspěšná (Z. Horák)
Polští kanonisté zasedali v Sandoměři (M. Menke)
Mezinárodní konfesněprávní konference v Ostřihomi (redakce/M. Doležalová)
Ze Společnosti pro církevní právo
Krátké zprávy
Z dalších periodik Společnosti pro církevní právo
Z nové literatury