Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Revue církevního práva č. 84–3/2021

Celé číslo

EDITORIAL: V prudkých proměnách času (Z. Horák) 

ČLÁNKY
A. I. Hrdina: Co se (ne)změnilo rekodifikací kanonického trestního práva hmotného
E. Vybíralová: Pokroky v bádání o papežských mimořádných fakultách. K dějinám církve ve střední a jihovýchodní Evropě
M. Vintrová: Absolutione pluribus una simul. Historie a praxe tzv. společného rozhřešení
P. Krafl: Diecézní zákonodárství ve středověkém Polsku
M. Šmíd, A. Černý: Snahy o navázání oficiálních diplomatických styků mezi Svatým stolcem a Spojenými státy americkými od 19. století do konce první světové války

PORTRÉTY
Jiří Kejř (1921–2015), český kanonista a historik, v mých vzpomínkách (J. R. Tretera) Před sto lety se narodil Jiří Kejř (P. Krafl)

RECENZE A ANOTACE
František Kolouch: Internace. Věznění a izolace českých biskupů římskokatolické církve v době komunistické totality (J. Beránek) Jiří Padevět: Komunistické lágry. Tábory nucené práce, nápravně pracovní tábory, pracovní útvary vězňů a internační místa duchovních 1948–1962 (J. Nagy) Joseph Ratzinger, Robert Sarah: Z hloubi srdce (J. Nagy)

INFORMACE
Ze Společnosti pro církevní právo
Krátké zprávy
Z dalších periodik Společnosti pro církevní právo
Z nové literatury