Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Revue církevního práva č. 83–2/2021

Celé číslo

EDITORIAL: A opět bohaté čtení na léto (J. R. Tretera)

ČLÁNKY
D. Němec: Diocesan Synods in the Czech Lands – an Unused Instrument? [Diecézní synody v českých zemích – nepoužívaný nástroj?]
M. Tomášek: O vývoji zákazu evangelizace v Číně
A. I. Hrdina: Neostrý pojem Augustinovy Řehole
R. Seltenreich: Johann von Schwarzenberg – právní myslitel doby reformace

PORTRÉTY
Blahoslavený Dominik Zavřel (Efrem Jindráček) Pražský oficiál, kanovník Dr. Jiří Svoboda (J. R. Tretera)

POZNÁMKY
Nezapomínejme na vyučování náboženství ve škole: teď je právě ten čas (Z. Horák) Na Arcibiskupství pražském se konala konference o Janu Jiřím Rücklovi (J. Kotous) Mons. Václav Kulhánek odešel na věčnost (J. R. Tretera)

RECENZE
Tomáš Halík: Čas prázdných kostelů (J. Nagy)
Dominique Henneresse: Ordres et décorations du Saint-Siège (J. Kotous)
Józef Maria Bocheński: Slovník filozofických pověr (J. Beránek)

INFORMACE
Ze Společnosti pro církevní právo
Z dalších periodik Společnosti pro církevní právo
Z nové literatury