VYBRANÁ JUDIKATURA NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU z let 1921 - 1944
týkající se církví a náboženských společností.


Judikatura Nejvyššího správního soudu zde obsažená je čerpána z:

Právní normy upravující činnost Nejvyššího správního soudu za dobu první republiky (ve formátu MS Word 6.0 a vyšší)